۶ زمینه‌ای که باید برای کسب و کار پول بیشتری خرج کند

شروع یک کسب و کار ماجراجویی بسیار دشواری می‌باشد. طبق آمار بدست آمده در سال ۲۰۱۶، بیش از نیمی از تمام کسب و کارها پنج سال پس از شروع با شکست مواجه می‌شوند. هرچند این آمار بسیار بهتر از باور سنتی است که می‌گوید نیمی از کسب و کارها در اولین سال شروعشان شکست می‌خورند، […]