مشاور کسب و کار به منظور کمک به بهبود عملکرد و بهره وری هر سازمان به ارائه مشاوره مدیریت میپردازد. این متخصصان به تحلیل کسب و کار پرداخته و راه حل هایی برای بهبود و بازسازی ساختار ارائه می دهند. زمانی که صاحبان کسب و کار در خصوص مسیر انتخابی خود و یا پیش بینی بازار و امکان سنجی های رقابتی نیاز به مشاوره های تخصصی و یا جایگاه سازی دارند به یک تحلیلگر برای تعیین خط مشی و استراتژی خود به خدمات مشاور کسب و کار نیاز خواهند داشت.

مشاوره کسب و کار چیست؟

کسب و کارها در شروع یا میانه راه به مسائلی برخورد می کنند که نیاز به مشاوره کسب و کار دارند تا وضعیت خود را بهبود داده و بتوانند بهره وری بیشتری در کار خود داشته باشند.

تحلیل بازار

شناخت تخصصی بازار در حوزه های خاص

 

نقشه‌ی استراتژیک

ایجاد نقشه‌ی بلند مدت برای آینده

برنامه ریزی منابع سازمانی

بكارگيري مجموعه ­اي از سيستم­های الکترونیکی و کامپیوتری، در تمامی فرایندهای کاری یک سازمان

مدیریت تعارض و اختلافات

راهکارهایی برای همکاری‌ و همدلی‌ بین‌ کارکنان

آموزش مدیریت کسب و کار

آموزش رهبری به عنوان یک مداخله سلامت شغلی : ایمنی  بهتر و بهره وری پایدار

خروج از بحران

راهکارهایی برای کسب و کارهای کوچک و بزرگ برای برون رفت از بحران